top of page

ДОМАКИНСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

Северна Македония - Полша - Хърватия - Сърбия - Косово - Швеция - САЩ - Австралия, 2023
Реж. Горан Столевски
С: Анамария Маринка, Алина Сербан, Самсон Селим
Възрастово ограничение: C+ 14+

„Домакинство за начинаещи“ е македонското предложение за „Оскар“ през 2024 г.

Известният режисьор Горан Столевски разказва история, изследваща универсалните истини за семейството – както това, в което сме родени, така и това, което откриваме сами. Дита никога не е искала да бъде майка, но обстоятелствата я принуждават да отгледа двете дъщери на приятелката си, малката бунтарка Миа и непокорната тийнейджърка Ванеса. Следва борба на характери, докато трите отново и отново се сблъскват и се превръщат в неочаквано семейство, което трябва да се бори, за да остане заедно.
 

Премиера: 04.06.2024

Жанр: Драма

Времетраене: 107'

HOUSEKEEPING FOR

BEGINNERS

From acclaimed filmmaker Goran Stolevski comes a story exploring the universal truths of family, both the ones we’re

born into and the ones we find for ourselves. Dita never wanted to be a mother, but circumstances forced her to raise

her girlfriend’s two daughters, tiny troublemaker Mia and rebellious teen Vanesa. A battle of wills ensues as the three

continue to butt heads and become an unlikely family that has to fight to stay together.

Official submission of North Macedonia for the Academy Awards in 2024

bottom of page